Nasıl Çalışırız – Bia Yönetim

En çok çalışılmak istenen şirket olmanın bazı kuralları var. Personele yatırım yapmak, hakkaniyetli olmak, ayrımcılık yapmamak bunlardan bazıları.

Nasıl çalışırız?

Müşterilerle nasıl çalışıyoruz?

Firmanıza özel, beklenti ve ihtiyacı tam olarak karşılayan etkin çözümler sunuyoruz.

1:
Personeline yatırım yaparlar

İyi şirketler çalışanlarının sürekli kendilerini geliştirmesi için çok çaba harcarlar. Bu şirketler, en büyük yatırımı kendi çalışanlarına yaparlar. Bunun için eğitimlere ve ofis dışı deneyimlere çok önem verirler. Böylece, çalışanların kendileri için önemli olduğu mesajını iletirler.

2:
Performansı baz alırlar

İyi şirketler, ‘meritokrasi’yi benimserler. Yani, hak edilen ücret ve terfiler, gerçekten de iyi performans gösteren, çalışkan, yetenekli çalışanlara verilir. Her şirkette olduğu gibi, iyi şirketlere girebilmek için de tanıdıklar veya bitirilen üniversite etkili olabilir. Ancak, iyi şirketlerde kapıdan içeri girdikten sonra artık önemli olan yöneticilerle olan iyi ilişkiler değil çalışanların performansıdır.

3:
Personelinin arkasında dururlar

İyi şirketler, bazı durumlarda çalışanlarının risk almalarına izin verir ve risk almaya cesaret edebilenlere saygı duyulur. Ayrıca, risk alıp başarısız olanları bu sebeple harcamaz. Çünkü, risk alabilmek zordur ve şirketlerin rekabet ortamında ihtiyacı olan yaratıcılığı arttırır.

4:
Ayrımcılık yapmazlar

İyi şirketler, toplum için faydalı olanın iş dünyası için de faydalı olduğunu bilirler. Cinsiyeti, ırkı, milliyeti ne olursa olsun herkesin görüşü önemlidir ve bu görüşlere sınırlama kabul edilemez. Her bir çalışanın görüşü birbirinden farklı olabilir. Bir başka deyişle iyi şirketler farklı kültürlere saygılıdır.

5:
Kendilerine uygun olanı ararlar

İyi şirketler işe alım sürecinde standartlarını yüksekte tutarlar. Adayların kriterlere uygun olması, deneyimlerinin istenilen seviyede olması önemlidir. Bunun için adayları çetin bir mülakat süreci bekler. Çünkü bilirler ki, yetenek yeteneği çeker.

Yardım

Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?