Danışmanlık Hizmetleri – Sayfa 4 – Bia Yönetim

Marka Tescil Başvuru Süresi

Markanızın sınıflarını belirlemek için, hangi sınıflarda tescil ettirilmesini istiyorsanız o sınıfı veya sınıfları belirtir müracaatta bulunmak gerekmektedir. Yalnız dikkat edilmesi gereken ayrıntı, sınıflandırma yapmadan önce markanızın detaylı bir araştırmasını yapmanız gerekir. Çünkü daha önceden tescili yapılmış bir marka varsa sizin markanızın tescili mümkün olmayacaktır.

Yurtdışı Faydalı Model Tescili

Yurtdışı Faydalı Model Tescili; Faydalı model yurtdışında her ülke tarafından kabul edilmemektedir. Faydalı model bazı ülkelerin Patent Kanunlarında yer almamaktadır. Bu nedenle öncelikle belirlenen hedef ülkelerde faydalı model geçerlilik durumu değerlendirilmelidir. Ardından patent tescil yurtdışı sistemlerinden PCT kullanılarak faydalı modelin hedef ülkelere taşınması sağlanabilmektedir.

Faydalı Model Lisansı

Faydalı model lisansı, faydalı model korumasını elde ettikten sonra, faydalı model konusu ile ilgili olarak belirlenen coğrafyada tüm hukuki aklar başvuru sahibine ait olmaktadır. Başvuru sahibi 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’sinde belirtilen şartlarda başka şahıs veya tüzel kişiliklere patentinin kullanılmasına izin verebilmektedir.

Faydalı Model Yıllık Harç Ücretleri

Faydalı model başvurusu yapılmasından itibaren 10 yıl süreli olarak başvuru sahibinin tüm hukuki hakları başlamaktadır. Başvuru ile başlayan süreç devamında, başvuru tarihinin her yıl yıl dönümünde yıllık harcının ödenmesi gerekmektedir. Tüm Dünya’da patent ve faydalı model sistemlerinde genel ortak kural her yıl yıllık harçlarının olmasıdır.

Faydalı Model Tescili

Faydalı model tescil belgesi, sanayiye uygulanabilen buluşların sahibine 10 yıl süre ile buluşa konu ürünü, imal etme, satışa sunma vb. hakları sağlar. Faydalı model özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelerin gelişimine çok büyük katkılar sağlamaktadır.

Faydalı Model Başvuru Süreci

Faydalı model tescili, icat edilen bir ürünün muhafaza altına alınması ve korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model başvurusunun dosyalanarak muhafaza altına alınması işlemidir. Patent başvurusundan önce ulusal bazda ve internet ortamında ürün ile ilgili benzerlik araştırması yapılmalıdır. Bu sorgu sonunda faydalı model için müracaat edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Faydalı Model Belgesi Başvuru Süreci

Faydalı model tescili, icat edilen bir ürünün muhafaza altına alınması ve korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model başvurusunun dosyalanarak muhafaza altına alınması işlemidir. Patent başvurusundan önce ulusal bazda ve internet ortamında ürün ile ilgili benzerlik araştırması yapılmalıdır. Bu sorgu sonunda faydalı model için müracaat edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Faydalı Model Takip ve İzleme

Günümüzde birçok firma bu noktada düşünce bakımından ortak bir paydada buluşuyor. Fakat üretim maliyetlerinin ve süreçlerinin uzunluğu firmaları zorlasa dahi bu noktada gidişata dur deyip değişimi farklılaşmayı yeniliği kabul eden ön plana çıkmayı gerçekten isteyen ve bu yolda çaba sarf edenler başarıyı elde ediyor.

Marka Tescil Başvuru Süreci

Marka Tescil Başvuru Süreci, marka tescil başvuru süreci, marka tescil başvuru süreci takibi,Marka Tescil Başvuru Süreci, Markanızı tescil ettirmek için müracaat etmeniz ve müracaatınızın kabul olması ile markanızın korunması başlar. Markanızın tescil edilmesi yaklaşık olarak 12 ay ile 14 ay arası bir zamanda gerçekleşir.

Marka Tescil Aşamaları

Marka Tescil Aşamaları, Markanızın Tescil aşamalarından önce marka tescili için gerekli olan belgeler göz atamakta yarar var. Öncelikle bunlara bakalım.