Danışmanlık Hizmetleri – Sayfa 5 – Bia Yönetim

Marka Tescil Ön Yazısı

Marka Tescil Ön Yazısı, marka başvurusunun yapıldığını gösteren, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından imzalı olarak alınan resmi bir belgedir. Ortalama olarak Marka başvurusu yapıldıktan iki hafta sonra yayınlanmaktadır

Marka Tescil Araştırma

Marka Tescil araştırma , tescil edilecek olan markanın, Türkiye’nin tamamında tescil edilmiş bütün markalar ile tescil edilmek için yayınlanmış arasında yapılan araştırma ile tescil müracaatı öncesi alınan bir tedbirdir.

Marka Bülten İtirazı

Marka Bülten İtirazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan marka bülteninde yayınlanan markaların başka markalara olan benzerliği, eskiye dayanan kullanılmaları ve buna benzer marka hakları sebepleriyle itiraz edilebilir. Tescilli marka korumasında en önemli husus, marka bülteninde yayımlanan markalara itiraz edilebilmesi için, öncelikle marka müracaatının tespiti gerekir. Marka bülteninin takibi oldukça zordur.

Marka Tescil Karara İtiraz İşlemi

Marka Tescil Karara İtiraz İşlemi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun almış olduğu karardan zarar gören kişi veya kişiler karara itiraz edebilirler. İtirazın süresi, bildirimden sonra iki aydır. İtiraz yazılı olarak yapılır. Bu süre içinde itirazın gerekçeleri verilmezse itiraz yok sayılır. Eğer itiraz marka vekili tarafından yapılıyorsa, marka vekilinin Türk Patent ve Marka Kurumunda kaydının bulunması gerekir. Konu ile ilgili Karar patent uzmanları vesilesi ile karara itiraz konusunda net bilgi alabilirsiniz.. uzun yıllardır bu konudaki çalışmalarının verdiği bilgi birikimle sizleri hızlı ve düzgün hizmet vereceklerdir.

Marka Tescili Red Nedenleri

Ticaret piyasasında cins, çeşit, nitelik, kalite, miktar, coğrafi yer gösteren ya da ürünlerin imal edildiği, hizmetlerin verildiği zamanı bildiren ya da ürün ve hizmetlerin başka ayırt edici niteliklerini gösteren işaret ve isimlendirmeleri münhasırsan veya temel öğe olarak içeren markalar, Ürünün özgün ve tabii yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu temin itmek için zorunlu olan, kendisine ürünün şeklini ya da ürüne asli ederini veren şekli içeren işaretler, Yetkili kurum ve makamlardan kullanmak için müsaade alınmamış ve dolayı ile Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer , 6. md. Ne göre reddedilecek markalar.

Marka Red Çeşitleri

Tescil için müracaat edilen markaların bazı sebeplerle tescilleri red edilebilir. Bu red iki türlü olur. Mutlak red ve kısmi red.

Resmi Marka Gazetesi

Resmi Marka Gazetesi : Tescilli olan ya da tescil süreci tamamlanmamış olan marka/isim/logo vb. işaretlerle alakalı yayın veya değişiklik devir iptal geri çekme gibi işlemlerin yayınladığı resmi yayın organıdır. Bu gazete sayesinde çoğu işlemden haberdar olunmaktadır.

Marka Takibi ve İzleme

Marka tescili uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Öncelikle tescil ettirmek istediğiniz markanın benzeri var mı? Marka olarak kullanmak istediğim obje daha önce tescil ettirilmiş mi? Tüm bunları araştırmak ve istediğimiz kelime, harf, rakam, işaret vb. şeyi marka olarak tescil ettirmek için çaba ve gayret sarf etmemiz gerekir. Marka Bülten Takibi yaparak tüm bunları aştık ve istediğimiz markamızı tescil ettirdik. Tescil aşaması esnasında da üç ay süre ile marka takip bülteninde yayımlandı. Peki markamızı tescil ettirmek için bu kadar uğraştık ve işimiz bitti mi?

Marka Rakip Analizi

Serbest piyasa koşullarında hem üretim hem de ticaret yapan firmalar arasında rekabet her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle üretici firmalar zamanı verimli kullanarak ve kaliteyi ucuza üretmeyi amaçlamakta ve yatırımlarına yön verme dönemini yavaş yavaş geride bırakmaya başlıyor. Çünkü rekabetin sonu yoktur. Her gün yeni bir ürün veya ürünler ile ilgili maliyet azaltma yöntemleri keşfedilmekte ve uygulanmaya başlıyor. Durum böyle olunca rekabet ortamından uzaklaşmak için yalnızlaşmak, farklılaşmak gereksinimi ön plana çıkıyor.