Danışmanlık Hizmetleri – Sayfa 6 – Bia Yönetim

Marka Tescil Adres Değişikliği

Marka tescil başvurularınızda veya markanızın tescil edilmesinden sonra elinizde bulunan marka tescil belgesi için istediğiniz anda markanızın adres değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz.Marka tescili adres değişikliği için Türk Patent ve Marka Kurumu ve Karar Patent ‘e harç ve vekillik ücreti vermeniz gerekmektedir.

Marka Tescil Nevi Değişikliği

Marka Tescil Nevi değişikliği ; Markasını tescil etmiş olan şirket ünvanında ki değişikliği ifade etmektedir. Kısacası, marka tescil sahibi şirket ünvanı LTD den A.Ş. ye geçmişse bu değişikliği Türk Patent ve Marka Kurumu vekil firma aracılığı ( Karar Patent ) ile bildirmesi gerekmektedir.

Marka Tescil Ünvan Değişikliği

Marka sahibi ünvanındaki değişikliği gösteren işlemdir.
Şirket ünvanında kelime değişikliği olmuşsa bu değişiklik sicil gaztesinde yayınlanmışsa Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirerek marka sahibinde değişiklik yapılması sağlanır.

Marka Veraset İntikali

Her ticari ürün ve hizmet gibi markalar da alınabilir, satılabilir, miras bırakılabilir, ortak olunabilir. Yani kısaca alınıp satılabilen ürünlere yapılan tüm ticari işlemler ile veraset ve miras ile ilgili işlemlerin tamamı markalar için de geçerlidir.

Marka Tescil Rüçhan Hakkı

Marka Tescil Rüçhan Hakkı : kısaca önceden doğan bir hak sebebi ile sıralamada öne geçme öncelik kazanma hakkıdır. Bu hak, yani önceden doğan hak, başka bir ülkenin tescil kurumuna yapılan tescil müracaatı, tescil, fuar, sergi gibi yollarla elde edilir.

Marka Tescil Devir İşlemleri

Marka tescil edildikten sonra hukuki bir statü kazanır ve 10 yıl boyunca koruma altında olur. Koruma altında bulunması ve hukuki bir statü kazanması nedeni ile aynı zamanda ticari bir statü de kazanır.Bu nedenle marka da her ticari bir ürün gibi alınıp satılabilir veya devredilebilir.

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti başvurusunda bulunan şahıs ya da şirket başvuruda bulunduktan sonra işlemi/süreç sonunda başvurusu yapılan markasının belgesi almak için belge düzenleme ücreti ödemek zorundadır. Belge düzenleme ücretini ödemediği takdir de marka tescili başvurusu yanar ve dosyası kapanır.

Marka Tescil Lisansı

Günümüzde birçok marka lisans işlemi sayesinde markasını büyütmekte isim hakkı vererek lisans işlemi sayesinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Lisans veren marka sahibi isterse markası ile alakalı sahip olduğu tüm hakların kullanımı tamamen verebileceği gibi isterse tüm hakları vermeyerek belirleyeceği şartlar çerçevesinde sadece kullanım hakkı verebilir.

Marka Vekili

Marka Tescil Vekili’nin tanımı 5000 Sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun’ un 30.ncu maddesine göre; Türk Patent ve Marka Kurumu, müracaat sahipleri adına işlem yapma yetkisine sahip olanlar belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiliklerdir. Gerçek kişilerin vekil olabilmeleri için aşağıya çıkarılan vasıfların tamamına sahip olmaları gerekir.