E-Yazışma Çözümleri – Bia Yönetim

E-Yazışma Çözümleri

E-Yazışma: kamu kurum ve kurukjşIarının kendi aralarında ve özel sektör ile yaptığı tüm yazışmaların elektronik ortamda, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) altyapısı kuHanılarak yürütüldüğü resmi yazışma sistemidir.