Yönetim Sistemleri Danışmanlığı – Bia Yönetim

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri, hatta belki devamı için büyük önem taşır. ISO 27001, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. ISO 27001. Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri, hatta belki devamı için büyük önem taşır. ISO 27001, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. ISO 27001. Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşdaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır.