Marka Patent Danışmanlığı – Bia Yönetim

Patent Nedir?

Patent, Daha önce kimse tarafından bilinmeyen bir ürün ortaya çıkaran, üretim, yönetim sistemi bulan icat eden kişiye, icada konu ürünü belirli bir süre ile üretme, kullanma, satma, ihraç veya ithal etme hakkını elde etme sürecine patent denir.

Patent Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmalar tüzel kişi olarak patent başvurusu yapabilmektedir.
Şahıs olarak yapılan başvurularda şahısların kimlik bilgileri veya kimlik belgelerinin bir örneği yeterli olabilmektedir. T.C. vatandaşı olmayan müvekkillerimizin pasaport örnekleri yeterli olmaktadır. Firma olarak tüzel kişi başvurularında ; firma vergi levhası ve ticaret sicil gazetesinin örneği gerekmektedir.

Marka & Patent Danışmanlığı

Ticari ve Fikri mülkiyetinizi yasalar ile korumak için Marka Tescilinizi yaptırmanız gerektiğini, olası bir itilaf durumunda marka tescilinden doğan haklarınız ile diğer işletmelerin tabelalarını indirip, faaliyetlerini sonlandırmaya kadar varan ve yasalar ile güvence altına alınan pek çok hakka sahip olacağınızı unutmayın. Bu konuda sizlere çözüm ortaklarımız ile hizmet veriyoruz.

Marka Tescili Yenileme

Marka Tescili ettirdiğiniz markanız TPMK tarafından 10 yıl boyunca koruma altındadır. 10 sonra tekrar markamızın tescil yenileme işlemini yaptırmamız gerekmektedir. Bu işlem 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41.inci maddesi, Yönetmeliğin 16.ncı ve 17.nci maddelerinde gösterilen şart ve süre zarfında yenilenmelidir. Koruma süresinin bitmesinden itibaren altı ay içinde tescil yenileme işlemi yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde markanın koruması sona erer ve marka hükümsüz olur. Fakat bir şekilde altı aylık süre içinde tescil yenileme işlemi yapılamadı ama tescil yenileme işlemi yaptırılmak isteniyor. O halde ise ek bir ücret ödenerek tescil işlemi yapılabilmektedir.

Patent Başvuru Süreci

Patent Başvuru Süreci, icat edilen bir ürünün muhafaza altına alınması ve korunması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent başvurusunun dosyalanarak muhafaza altına alınması işlemidir. Patent başvurusundan önce ulusal ve uluslararası bazda patent sorgulaması yapılmalıdır. Bu sorgu sonunda patent için müracaat edilip edilmeyeceğine karar verilir.

İncelemeli Patent

İncelemeli Patent, incelemeli patent, incelemeli patent belgesi, incelemeli patent nedir, inceleli patent tescili, incelemeli patent nedir,İncelemeli Patent, Patent süreci içinde araştırma raporunun sonucuna bağlı olarak; araştırma raporunun olumlu gelmesi durumunda, incelemeli patent süreci başlatılabilmektedir. İncelemeli patent sisteminde patent konumuz tekrardan konumuz ile ilgili yetkin bir uzman tarafından tekrar değerlendirilmektedir.

Uluslararası Patent Tescili

Uluslararası veya Yurtdışı Patent Tescili, Türkiye’de tescillenen bir patent sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde koruma altına alınır. Eğer buluşunuzu yurtdışında ki ülkelerde de koruma altına almak istiyorsanız, o ülkede tasarım veya patent tescili için başvuru yapmanız gerekmektedir.

Uluslararası Patent Araştırma

Uluslararası Patent Araştırma, Patent başvuru süreci içinde patent konumuz araştırma raporu düzenlenmek üzere araştırılmaktadır. Patent konumuz ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi amacıyla patent konumuz hakkında bilgi sahibi bir uzman atanmakta ve araştırma bu uzman tarafından yapılmaktadır.

Patent Teşvikleri – Tübitak

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 01.01.2014 tarihinde yapılan protokol neticesinde kurulan işbirliğiyle TÜBİTAK Türkiye’de yapılan patent başvurularına süreç içinde maddi destek sağlamaktadır.

Patent Belgesi Lisansı

Başvuru sahibi 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’sinde belirtilen şartlarda başka şahıs veya tüzel kişiliklere patentinin kullanılmasına izin verebilmektedir.