Marka Patent Danışmanlığı – Sayfa 4 – Bia Yönetim

Faydalı Model Belgesi Başvuru Süreci

Faydalı model tescili, icat edilen bir ürünün muhafaza altına alınması ve korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model başvurusunun dosyalanarak muhafaza altına alınması işlemidir. Patent başvurusundan önce ulusal bazda ve internet ortamında ürün ile ilgili benzerlik araştırması yapılmalıdır. Bu sorgu sonunda faydalı model için müracaat edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Faydalı Model Takip ve İzleme

Günümüzde birçok firma bu noktada düşünce bakımından ortak bir paydada buluşuyor. Fakat üretim maliyetlerinin ve süreçlerinin uzunluğu firmaları zorlasa dahi bu noktada gidişata dur deyip değişimi farklılaşmayı yeniliği kabul eden ön plana çıkmayı gerçekten isteyen ve bu yolda çaba sarf edenler başarıyı elde ediyor.

Marka Tescil Başvuru Süreci

Marka Tescil Başvuru Süreci, marka tescil başvuru süreci, marka tescil başvuru süreci takibi,Marka Tescil Başvuru Süreci, Markanızı tescil ettirmek için müracaat etmeniz ve müracaatınızın kabul olması ile markanızın korunması başlar. Markanızın tescil edilmesi yaklaşık olarak 12 ay ile 14 ay arası bir zamanda gerçekleşir.

Marka Tescil Aşamaları

Marka Tescil Aşamaları, Markanızın Tescil aşamalarından önce marka tescili için gerekli olan belgeler göz atamakta yarar var. Öncelikle bunlara bakalım.

Marka Tescil Ön Yazısı

Marka Tescil Ön Yazısı, marka başvurusunun yapıldığını gösteren, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından imzalı olarak alınan resmi bir belgedir. Ortalama olarak Marka başvurusu yapıldıktan iki hafta sonra yayınlanmaktadır

Marka Tescil Araştırma

Marka Tescil araştırma , tescil edilecek olan markanın, Türkiye’nin tamamında tescil edilmiş bütün markalar ile tescil edilmek için yayınlanmış arasında yapılan araştırma ile tescil müracaatı öncesi alınan bir tedbirdir.

Marka Bülten İtirazı

Marka Bülten İtirazı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan marka bülteninde yayınlanan markaların başka markalara olan benzerliği, eskiye dayanan kullanılmaları ve buna benzer marka hakları sebepleriyle itiraz edilebilir. Tescilli marka korumasında en önemli husus, marka bülteninde yayımlanan markalara itiraz edilebilmesi için, öncelikle marka müracaatının tespiti gerekir. Marka bülteninin takibi oldukça zordur.

Marka Tescil Karara İtiraz İşlemi

Marka Tescil Karara İtiraz İşlemi, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun almış olduğu karardan zarar gören kişi veya kişiler karara itiraz edebilirler. İtirazın süresi, bildirimden sonra iki aydır. İtiraz yazılı olarak yapılır. Bu süre içinde itirazın gerekçeleri verilmezse itiraz yok sayılır. Eğer itiraz marka vekili tarafından yapılıyorsa, marka vekilinin Türk Patent ve Marka Kurumunda kaydının bulunması gerekir. Konu ile ilgili Karar patent uzmanları vesilesi ile karara itiraz konusunda net bilgi alabilirsiniz.. uzun yıllardır bu konudaki çalışmalarının verdiği bilgi birikimle sizleri hızlı ve düzgün hizmet vereceklerdir.

Marka Tescili Red Nedenleri

Ticaret piyasasında cins, çeşit, nitelik, kalite, miktar, coğrafi yer gösteren ya da ürünlerin imal edildiği, hizmetlerin verildiği zamanı bildiren ya da ürün ve hizmetlerin başka ayırt edici niteliklerini gösteren işaret ve isimlendirmeleri münhasırsan veya temel öğe olarak içeren markalar, Ürünün özgün ve tabii yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu temin itmek için zorunlu olan, kendisine ürünün şeklini ya da ürüne asli ederini veren şekli içeren işaretler, Yetkili kurum ve makamlardan kullanmak için müsaade alınmamış ve dolayı ile Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer , 6. md. Ne göre reddedilecek markalar.

Marka Red Çeşitleri

Tescil için müracaat edilen markaların bazı sebeplerle tescilleri red edilebilir. Bu red iki türlü olur. Mutlak red ve kısmi red.