Marka Patent Danışmanlığı – Sayfa 5 – Bia Yönetim

Resmi Marka Gazetesi

Resmi Marka Gazetesi : Tescilli olan ya da tescil süreci tamamlanmamış olan marka/isim/logo vb. işaretlerle alakalı yayın veya değişiklik devir iptal geri çekme gibi işlemlerin yayınladığı resmi yayın organıdır. Bu gazete sayesinde çoğu işlemden haberdar olunmaktadır.

Marka Takibi ve İzleme

Marka tescili uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Öncelikle tescil ettirmek istediğiniz markanın benzeri var mı? Marka olarak kullanmak istediğim obje daha önce tescil ettirilmiş mi? Tüm bunları araştırmak ve istediğimiz kelime, harf, rakam, işaret vb. şeyi marka olarak tescil ettirmek için çaba ve gayret sarf etmemiz gerekir. Marka Bülten Takibi yaparak tüm bunları aştık ve istediğimiz markamızı tescil ettirdik. Tescil aşaması esnasında da üç ay süre ile marka takip bülteninde yayımlandı. Peki markamızı tescil ettirmek için bu kadar uğraştık ve işimiz bitti mi?

Marka Rakip Analizi

Serbest piyasa koşullarında hem üretim hem de ticaret yapan firmalar arasında rekabet her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle üretici firmalar zamanı verimli kullanarak ve kaliteyi ucuza üretmeyi amaçlamakta ve yatırımlarına yön verme dönemini yavaş yavaş geride bırakmaya başlıyor. Çünkü rekabetin sonu yoktur. Her gün yeni bir ürün veya ürünler ile ilgili maliyet azaltma yöntemleri keşfedilmekte ve uygulanmaya başlıyor. Durum böyle olunca rekabet ortamından uzaklaşmak için yalnızlaşmak, farklılaşmak gereksinimi ön plana çıkıyor.

Marka Tescil Adres Değişikliği

Marka tescil başvurularınızda veya markanızın tescil edilmesinden sonra elinizde bulunan marka tescil belgesi için istediğiniz anda markanızın adres değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz.Marka tescili adres değişikliği için Türk Patent ve Marka Kurumu ve Karar Patent ‘e harç ve vekillik ücreti vermeniz gerekmektedir.

Marka Tescil Nevi Değişikliği

Marka Tescil Nevi değişikliği ; Markasını tescil etmiş olan şirket ünvanında ki değişikliği ifade etmektedir. Kısacası, marka tescil sahibi şirket ünvanı LTD den A.Ş. ye geçmişse bu değişikliği Türk Patent ve Marka Kurumu vekil firma aracılığı ( Karar Patent ) ile bildirmesi gerekmektedir.

Marka Tescil Ünvan Değişikliği

Marka sahibi ünvanındaki değişikliği gösteren işlemdir.
Şirket ünvanında kelime değişikliği olmuşsa bu değişiklik sicil gaztesinde yayınlanmışsa Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirerek marka sahibinde değişiklik yapılması sağlanır.

Marka Veraset İntikali

Her ticari ürün ve hizmet gibi markalar da alınabilir, satılabilir, miras bırakılabilir, ortak olunabilir. Yani kısaca alınıp satılabilen ürünlere yapılan tüm ticari işlemler ile veraset ve miras ile ilgili işlemlerin tamamı markalar için de geçerlidir.

Marka Tescil Rüçhan Hakkı

Marka Tescil Rüçhan Hakkı : kısaca önceden doğan bir hak sebebi ile sıralamada öne geçme öncelik kazanma hakkıdır. Bu hak, yani önceden doğan hak, başka bir ülkenin tescil kurumuna yapılan tescil müracaatı, tescil, fuar, sergi gibi yollarla elde edilir.

Marka Tescil Devir İşlemleri

Marka tescil edildikten sonra hukuki bir statü kazanır ve 10 yıl boyunca koruma altında olur. Koruma altında bulunması ve hukuki bir statü kazanması nedeni ile aynı zamanda ticari bir statü de kazanır.Bu nedenle marka da her ticari bir ürün gibi alınıp satılabilir veya devredilebilir.