Marka Patent Danışmanlığı – Sayfa 6 – Bia Yönetim

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti başvurusunda bulunan şahıs ya da şirket başvuruda bulunduktan sonra işlemi/süreç sonunda başvurusu yapılan markasının belgesi almak için belge düzenleme ücreti ödemek zorundadır. Belge düzenleme ücretini ödemediği takdir de marka tescili başvurusu yanar ve dosyası kapanır.

Marka Tescil Lisansı

Günümüzde birçok marka lisans işlemi sayesinde markasını büyütmekte isim hakkı vererek lisans işlemi sayesinde geniş kitlelere ulaşmaktadır. Lisans veren marka sahibi isterse markası ile alakalı sahip olduğu tüm hakların kullanımı tamamen verebileceği gibi isterse tüm hakları vermeyerek belirleyeceği şartlar çerçevesinde sadece kullanım hakkı verebilir.

Marka Vekili

Marka Tescil Vekili’nin tanımı 5000 Sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun’ un 30.ncu maddesine göre; Türk Patent ve Marka Kurumu, müracaat sahipleri adına işlem yapma yetkisine sahip olanlar belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiliklerdir. Gerçek kişilerin vekil olabilmeleri için aşağıya çıkarılan vasıfların tamamına sahip olmaları gerekir.

Tanınmış Marka Tescili

Tanınmış Marka Tescili 556 sayılı kanun neticesinde markaların korunması hakkında kanun hükmü kararnamesinde ve uluslararası sözleşmelerde tanınmış markanın net olarak bir açıklaması yapılmamıştır.

Faydalı Model Belgesi Adres Değişikliği

Türk Patent Enstitüsü nezdinde faydalı model başvuru sahipleri her faydalı model başvurusunda ayrı olarak değerlendirilmektedir. Adres değişiklikleri faydalı model başvuruları üzerinden yapılmaktadır. Yani başvuru sahibinin birden fazla faydalı model başvurusu varsa, tüm başvurularda teker teker adres değişikliği yapılması gerekmektedir.

Faydalı Model Belgesi Devir İşlemi

Faydalı model tescil veya başvuruları başvuru sahibine ait mal gibi işlem görülmektedir. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve beraberinde Borçlar Kanunu’na göre faydalı model tescil veya başvuruları devredilebilir, satılabilir, kiralanabilir, haciz edilebilirdir.

İncelemesiz Patent

Patent süreci içinde araştırma raporunun sonucuna bağlı olarak; araştırma raporunun olumsuz gelmesi veya süreçte maddi olarak sıkıntı yaşanması durumunda incelemesiz patent seçeneği tercih edilebilmektedir.

Online Marka Tescil Başvurusu

Kesinlikle markanızı eksiksiz ve tam olarak araştırma yaptırtarak resmi evraklarınızı kimlik bilgilerinizi mail yoluyla info@biayonetim.com adresine göndererek başlangıç yapabilirsiniz.

Faydalı Model Teşvikleri

Türk Patent Enstitüsü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 01.01.2014 tarihinde yapılan protokol neticesinde kurulan işbirliğiyle TÜBİTAK Türkiye’de sadece patent başvurularına destek verilmektedir.