E-Saklama Çözümleri – Bia Yönetim

Avantajlı Fiyatlarla KEP Hizmetine Geçin

e-Saklama: resmi, hukuki ve ticari her türlü bilgi ve belgenin elektronik ortamda yasal geçerli ve güvenli şekilde uzun süreli saklanmasını ve istendiğinde bu belgelere kolay ulaşdabilir oImasını sağlayan hizmettir.

KEP, e- Fatura, c-Defter, c-Arşiv Faturası verilerinin yasal geçerli olarak saklanması ile, güvenli bir şekilde saklamak istediğiniz tüm verilerinizi elektronik ortamda saklayabilirsiniz.

TÜRKKEP UYGULAMA ESASLARI

Maliyet Tasarrufu

Yedekleme sürücülerine vb. donanımlara olan ihtiyacı azaltır.

Kolaylık

Elektronik ortamda kolay ve hızlı şekilde istenildiğinde ibraz edilir.

Yasal Geçerlilik

Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki düzenlemelere uygun elektronik saklama hizmeti vermektedir

Çevreci

KEP ile fiziksel ortamda yapılan iş süreçleri elektronik ortama geçer.