E-Yazışma Çözümleri – Bia Yönetim

E-Defter Çözümleri

E-Yazışma: kamu kurum ve kurukjşIarının kendi aralarında ve özel sektör ile yaptığı tüm yazışmaların elektronik ortamda, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP) altyapısı kuHanılarak yürütüldüğü resmi yazışma sistemidir.

2 şubat 2015 tarihinde 19255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” E-Yazışma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapmalarını ve bu sürecin Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan “e-Yazışma Teknik Rehberi”ne uyumunu zorunlu hale getirmiştir.

TÜRKKEP olarak sizler için geliştirdiğimiz zengin EYP (Elektronik Yazışma Paketi) çözümlerimiz, entegrasyon ve danışmanlık hizmetlerimiz ile E-Yazışma sistemine geçişlerinize kısa sürede ve güvenilir çözümler sunuyoruz

TÜRKKEP oIarak sizler için geliştirdiğimiz zengin EYP (Elektronik Yazışma Paketi) çözümlerimiz, entegrasyon ve danışmanlık hizmetlerimiz ile E-Yazışma sistemine geçişlerinize kısa sürede ve güvenilir çözümler sunuyoruz.