Marka Tescil Devir İşlemleri – Bia Yönetim
Marka & Patent Danışmanlığı

Marka Tescil Devir İşlemleri

Marka tescil edildikten sonra hukuki bir statü kazanır ve 10 yıl boyunca koruma altında olur. Koruma altında bulunması ve hukuki bir statü kazanması nedeni ile aynı zamanda ticari bir statü de kazanır.Bu nedenle marka da her ticari bir ürün gibi alınıp satılabilir veya devredilebilir. Marka devri için gerekli işlemler Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yürütülür. Devir işlemi sonrasında da marka sicil kütüğüne işlenerek, devir işlemi bitirilir. Marka devir işlemi sadece tamamlanmış veya tescil edilmiş markanın devri olmayabilir. Aynı zamanda yeni müracaat ettiğiniz müracaatı devam eden bir markayı da devir edebilirsiniz. Aynı şekilde devam eden marka içinde yine noterden devir işlemini onaylatmanız gerekecektir.

Marka Tescil Devir İşlemleri İçin Gerekli Olan Belgeler

Noterdeki işlemler için ;

Devri yapılacak markanın marka örneği (Marka Tescil Belgesi)
Devir işlemini yapacak yetkili kişi veya kanuni temsilcisi.

Marka Tescil Devir İşlemleri İçin Türk Patent ve Marka Kurumu için gerekli evraklar;

Vekaletname (Karar Patent Vekaletnamesi)
Firma faaliyet belgesi (Devir alan firma için)
Marka Devir harç bedeli (Karar Patent Hesaplarına Yatırmanız Yeterlidir.)
Noter onaylı marka devir sözleşmesinin aslı
Gerekli işlemler yapılır. Ve devir tamamlanır. Marka devri tamamlandıktan sonra marka sicil defterine kayıt edilir.