Marka Red Çeşitleri – Bia Yönetim
Marka & Patent Danışmanlığı

Marka Red Çeşitleri

Tescil için müracaat edilen markaların bazı sebeplerle tescilleri red edilebilir. Bu red iki türlü olur. Mutlak red ve kısmi red.

Mutlak ve Kısmi Red Sebepleri

İşletmenin ürün ve hizmetleri diğer şirket/işletmeden ayırt edici özelliği olmayan, çizimle görüntülenemeyen ve benzer şekilde ifade edilemeyen baskı yoluyla işaretler.
Aynı türdeki ürün ve hizmetlerle ilgili tescil edilen marka ya da tescil müracaatı yapılan marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar.
Ticaret sahasında ürün ve hizmetlerin karakteristik özelliklerini gösteren işaret ve isimleri tek başına içeren markalar.
Ürünün özgün yapısını ve bu yapıdan ortaya çıkan doğal halini ya da teknik sonucu elde etmek için mecburi olan, kendisine ürünün şeklini veya ürüne asli değerini veren şekli barındıran işaretler.
Ürün ve hizmetin şekli, kalitesi, niceliği, üretim yeri ve coğrafi kaynağı gibi konularda toplumu yanıltabilecek markalar.
Yetkili kurumlardan kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6.ncı maddesine göre reddedilecek markalar.
Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6.ncı maddesi dışında kalan fakat toplumu ilgilendiren, tarihsel, kültürel bakımdan topluma mal olmuş ve ilgili kurumların tescil müsaadesi vermediği işaret, amblem vb. barındıran markalar.
Maliki tarafından müsaade edilmeyen Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6.ncı maddesi çerçevesinde tanınmış markalar.
İçinde dini değer ve sembol markalar.