Services – Sayfa 7 – Bia Yönetim

Marka Tescili Red Nedenleri

Ticaret piyasasında cins, çeşit, nitelik, kalite, miktar, coğrafi yer gösteren ya da ürünlerin imal edildiği, hizmetlerin...

Read more

Marka Red Çeşitleri

Tescil için müracaat edilen markaların bazı sebeplerle tescilleri red edilebilir. Bu red iki türlü olur. Mutlak...

Read more

Marka Tescil Kismi Red Nedenleri

Tescil ettirilmiş veya tescil ettirmek için müracaat edilmiş bir markanın sahibince itiraz edilmesi halinde, markanın tescil...

Read more

Resmi Marka Gazetesi

Resmi Marka Gazetesi : Tescilli olan ya da tescil süreci tamamlanmamış olan marka/isim/logo vb. işaretlerle alakalı...

Read more

Marka Takibi ve İzleme

Marka tescili uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Öncelikle tescil ettirmek istediğiniz markanın benzeri var mı? Marka...

Read more

Marka Rakip Analizi

Serbest piyasa koşullarında hem üretim hem de ticaret yapan firmalar arasında rekabet her geçen gün zorlaşmaktadır....

Read more

Marka Tescil Adres Değişikliği

Marka tescil başvurularınızda veya markanızın tescil edilmesinden sonra elinizde bulunan marka tescil belgesi için istediğiniz anda...

Read more

Marka Tescil Nevi Değişikliği

Marka Tescil Nevi değişikliği ; Markasını tescil etmiş olan şirket ünvanında ki değişikliği ifade etmektedir. Kısacası,...

Read more

Marka Tescil Ünvan Değişikliği

Marka sahibi ünvanındaki değişikliği gösteren işlemdir. Şirket ünvanında kelime değişikliği olmuşsa bu değişiklik sicil gaztesinde yayınlanmışsa Türk...

Read more